Thursday, 10 November 2011

Falsafah Pendidikan Khas

Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang 
berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran,
berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, 
mampu merancang dan menguruskan kehidupan
serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang
individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

No comments:

Post a Comment